مشاوره و حل مشکلات جوانان هدف از ساخت این وبلاگ کمک و راهنمایی جوانان ایرانی برای رسیدن به راه راست و هدف والاست به امید ایرانی ازاد و آباد http://moshavereee.mihanblog.com 2020-05-31T09:43:19+01:00 text/html 2014-06-21T09:57:37+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده ماجرایه ترک سیگار امام خمینی(ره) و انسان هایه بزرگ دیگر http://moshavereee.mihanblog.com/post/55 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;">در روزگاری که جماعت سیگاری برای ترک سیگار‌، دست به دامن قرص و دارو و کلینیک‌های روان‌درمانی می‌شوند، خیلی‌ها بودند که یک شبه سیگار را ترک کردند. اراده کردند، سیگار را توی جا سیگاری له کردند و فندک و کبریت را دور انداختند و تمام!</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;">به گزارش مجله مهر، به بهانه روز جهانی مبارزه با دخانیات سراغ معروف‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر رفته ایم که برای ترک سیگار فقط اراده داشتند و انگیزه.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;">آخرین سیگاری که امام کشید</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/322688/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" style="color: rgb(187, 0, 3); outline: none; text-decoration: none; font-family: nassim-bold; font-size: 17px; text-align: center;">چرا امام خمینی(ره) سیگار را ترک کرد؟</a><div><div style="text-align: start;"><br></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;">خاطره ترک سیگار امام خمینی را فاطمه طباطبایی، عروس امام در کتاب «اقلیم خاطرات» نقل کرده است. او می‌گوید: «یک شب امام گفتند: در جوانی سیگار می‌کشیدم. تا این که یک شب سرد زمستان که پشت کرسی مشغول مطالعه بودم، به مطلب مهمی رسیدم و فکرم به شدت در گیر فهم آن شد. در همین حال برای آوردن سیگار از اتاق بیرون رفتم. پس از بازگشت همین که نگاهم به کتاب افتاد که آن را بر زمین گذاشته و به دنبال سیگار رفته ‌بودم، احساس شرمندگی کردم و باخود عهد کردم که دیگر سیگار نکشم. آن را خاموش کردم و دیگر سیگار نکشیدم‌».</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;">اما به جز امام خمینی(ره) چهره‌های معروف دیگری هم بودند که یک شبه یا بر حسب یک اتفاق سیگار را ترک کردند و به دنیای دود و دم پشت پا زدند.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;">&nbsp;</span> <div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 23.399999618530273px; text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000">بقیه در ادامه مطلب</font></span></div></div></div> text/html 2014-06-20T16:07:15+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده خودارضایی از نگاه اروپایی ها http://moshavereee.mihanblog.com/post/54 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">سلام این مطلب که الان میزارم واسه کسایی هست که فکر میکنن خودارضایی فقط ار دید ایرانیا و مسلمونا بده!</span><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">فکر میکنن عوارض نداره! یا من چرت میگم که عارضه داره خودارضایی !</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">یک سایت خارجیه معتبر به زبان انگلیسی هست به اسم<span style="background-color: rgb(232, 233, 235); font-size: 13px; text-align: right;">how to stop masturbation این سایت راجب خودارضایی صحبت میکنه و برای هر حرفش دلیل داره ، ی لینک واسه اثبات حرفاش میزاره همیشه که این لینک تاییدیه ی حرفاش بدست دکترا و پروفسورهاست</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">از سایت&nbsp;<span style="background-color: rgb(232, 233, 235); font-size: 13px; text-align: right;">how to stop masturbation چندتا از عوارضی که گفته بود رو واسه ی شما ترجمه کردیم :</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Masturbation associated with greater prostate specific antigen levels and prostate abnormalities</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">مرتبط بودن خودارضایی با اختلالات و افزایش سطح آنتی ژن های پروستات</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Higher rates of depression</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">میزان بالای افسردگی</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Risk factor for breast cancer</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">عاملی خطرناک برای سرطان پستان</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Worse prostate function, less semen volume, worse quality sperm, lack of elimination of waste products.</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">بدتر شدن عملکرد پروستات،کم شدن حجم مایع منی،بدترشدن کیفیت اسپرم،حذف نشدن مواد زائد(در منی)</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Increased use of immature psychological defense mechanisms.</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">افزایش استفاده از مکانیسم های نابالغ دفاع روانی.</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Masturbation correlated with worse blood pressure reactivity.</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">استمناء با واکنش بدتر فشار خون در ارتباط است.</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Less physiological satisfaction.</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">رضایت کمتر فیزیولوژیکی</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">- Masturbation frequency is so often associated with impaired sexual function in men</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">فرکانس خودارضایی اغلب با اختلال عملکرد جنسی در مردان همراه است</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Masturbation frequency is often associated with impaired sexual function in women</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">فرکانس خودارضایی اغلب بااختلال عملکرد جنسی در زنان همراه است</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Poorer physical and mental health, which include anxious attachment</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">فقر سلامت جسمی و روحی ،که عبارتست از ضافه شدن اضطراب</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Less arousal.&nbsp;</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">کمتر شدن میزان تحریک</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Less mental health satisfaction.&nbsp;</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">رضایت روانی کمتر</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Less love.</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">عشق کمتر</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Increased prostate cancer</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">افزایش سرطان پروستات</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Less happiness</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">شادی کمتر</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">-Masturbation associated with schizophrenia</span><br style="font-size: 13px; text-align: right;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">استمناء با اسکیزوفرنیا مرتبط است</span></strong></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;"><br></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">بعدا راجب به این عوارض کلی توضیح میدم</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; text-align: right;">اینم آدرس سایت واسه کسایی که میخوان سایت رو ببینن&nbsp;</span><font size="2">http://www.howtostopmasturbation.com/</font></p><div><font size="2"><br></font></div> text/html 2014-06-13T14:58:44+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده تقصیر از ما نیست!! http://moshavereee.mihanblog.com/post/53 <p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">دوستت دارم‌ها را نگه می‌داری برای روز مبادا،</span></strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"></div><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">دلم تنگ شده‌ها را، عاشقتم‌ها را</span>…</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"></div><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">این‌ جمله‌ها را که ارزشمندند الکی خرج کسی نمی‌کنی</span>!</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">باید آدمش پیدا شود</span>!</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">باید همان لحظه از خودت مطمئن باشی و باید بدانی که فردا، از امروز گفتنش پشیمان نخواهی شد</span>!</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">سِنت که بالا می‌رود کلی دوستت دارم پیشت مانده، کلی دلم تنگ شده و عاشقتم مانده که خرج کسی نکرده‌ای و روی هم تلنبار شده‌اند</span>!</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">فرصت نداری صندوقت را خالی کنی.! صندوقت سنگین شده و نمی‌توانی با خودت بِکشی‌اش</span>…</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">شروع می‌کنی به خرج کردنشان</span>!</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">توی میهمانی اگر نگاهت کرد اگر نگاهش را دوست داشتی</span></strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">توی رقص اگر پا‌به‌پایت آمد اگر هوایت را داشت اگر با تو ترانه را به صدای بلند خواند</span></strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">توی جلسه اگر حرفی را گفت که حرف تو بود اگر استدلالی کرد که تکانت داد</span></strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">در سفر اگر شوخ و شنگ بود اگر مدام به خنده‌ات انداخت و اگر منظره‌های قشنگ را نشانت داد</span></strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای یکی یک دوستت دارم خرج می‌کنی برا ی یکی یک دلم برایت تنگ می‌شود خرج می‌کنی! یک چقدر زیبایی یک با من می‌مانی؟</span></strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">بعد می‌بینی آدم‌ها فاصله می‌گیرند متهمت می‌کنند به هیزی… به مخ‌زدن به اعتماد آدم‌ها</span>!</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">سواستفاده کردن به پیری و معرکه‌گیری</span>…</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">اما بگذار به سن تو برسند</span>!</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">بگذار صندوقچه‌شان لبریز شود آن‌‌وقت حال امروز تو را می‌فهمند بدون این‌که تو را به یاد بیاورند</span></strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">غریب است دوست داشتن</span>.</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">و عجیب تر از آن است دوست داشته شدن</span>...</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">وقتی می‌دانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد</span>&nbsp;...</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">و نفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده؛</span></strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">به بازیش می‌گیریم هر چه او عاشق‌تر، ما سرخوش‌تر، هر چه او دل نازک‌تر، ما بی رحم ‌تر</span>.</strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">تقصیر از ما نیست؛</span></strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA">تمامیِ قصه هایِ عاشقانه، اینگونه به گوشمان خوانده شده‌اند</span></strong></p><div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; text-align: right;"><p style="margin: 0px 0px 12pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p></div><p align="center" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: medium; margin: 0px; text-align: center;"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">دکتر شریعتی</span></strong></p> text/html 2014-06-13T14:50:22+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده ۲۰ روش برای زندگی بهتر http://moshavereee.mihanblog.com/post/52 <table border="0" width="100%" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18.66666603088379px;"><tbody><tr style="font-size: 10pt;"><td bgcolor="#FFFFFF" dir="rtl" align="right" style="font-size: 10pt;"><span class="text-content-asli" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; line-height: 19px;"><p>۱- روزانه ٣ نفر را مورد تحسین قرار دهید.۲- طلوع خورشید را تماشا کنید.<br>۳- در سلام کردن پیشقدم باشید.۴- توقعات خود را کاهش دهید.۵- با همه طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.۶- هیچ گاه از کسی ناامید نشوید زیرا معجزه غیرممکن نیست.۷- به دیگران حسادت نکنید.۸- برای کسب دانش و شهامت دعا کنید نه برای به دست آوردن مادیات.</p><p>۹- سرسخت باشید ولی مهربان.10- اسم اشخاص را فراموش نکنید.۱۱- دلرحم تر از آنچه نشان می دهید باشید.۱۲- فراموش نکنید که بزرگ ترین نیاز عاطفی انسان قدرشناسی از اوست.۱۳- به قول خود عمل کنید.۱۴- حتی هنگام ناراحتی، سعی کنید خشم خود را کنترل کنید.</p><p>15- فراموش نکنید که موفقیت یک شبه به دست نمی آید.۱۶- فراموش نکنید برنده ها کاری می کنند که بازنده ها نمی کنند.۱۷- سعی کنید اولین چیزی که سر کار خود می گویید باعث شادی دیگران شود.18- شادی دیگران را خراب نکنید.۹۱- فرصت علاقه نشان دادن به نزدیکانتان را از دست ندهید.<br>۲۰- بعضی مطالب را پیش خود نگه دارید تا احساسات کسانی که دوستشان دارید جریحه دار نشود.<br>نشریه‭ ‬Women magazine‮‬‭</p></span><span class="text-content-asli" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; line-height: 19px;"></span><table border="0" width="100%" cellspacing="1"><tbody><tr style="font-size: 10pt; line-height: 18.66666603088379px;"><td align="left" style="font-size: 10pt;"><span class="text-content-link" style="font-size: 11px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 16px;">گردآوری :</span>&nbsp;<span class="text-content-link" style="font-size: 11px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 16px;"><a href="http://www.persianv.com/" style="color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 10.666666984558105px;">گروه اینترنتی پرشین وی&nbsp;</a></span><br><span class="text-content-link" style="font-size: 11px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 16px;"><a href="http://www.persianv.com/" style="color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 10.666666984558105px;">http://www.persianv.com/</a></span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="font-size: 10pt;"><td bgcolor="#FFFFFF" style="font-size: 10pt;"><br></td></tr></tbody></table> text/html 2013-11-20T17:37:41+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده 10 راز آرامش در زندگی http://moshavereee.mihanblog.com/post/50 <div class="news_detail_image_area" style="direction: rtl; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 18px;"><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://www.irannaz.com/user_files/L126551078740.jpg" title="10 راز آرامش در زندگی" alt="10 راز آرامش در زندگی" style="border: 0px;"></a></div><div class="news_detail_text" style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: verdana, arial, sans-serif; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px; padding: 4px; line-height: 16px; color: rgb(55, 55, 55);"><div style="direction: rtl; font-family: Tahoma; font-size: 12px;">در&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">دنیا</a>ی پراضطراب امروز آرامش وراحتی خیال نعمتی است&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;بسیاری آرزوی آن را دارند اما&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;رسیدن به آن تنها آرزو کافی نیست بل<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. آنچه در پی می آید برخی تکنی<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>ای روانی شناختی است&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;ضمن کمک به رفع تشویش ونگرانی آرامش و نشاط و شادی را در&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;"></a><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>دگی ما رونق می بخشد.<br><br><strong>راز اول : با&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>&nbsp;ارتباط برقرار کنید</strong><br>حداقل نیاز انسان به روح&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>یی مانند احتیاج نوزاد به مادر است به همان میزان&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;جسم&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;ادامه حیات به هوا و<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_7.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_7.html" style="color: black; text-decoration: none;">غذا</a>&nbsp;نیازمند است، روح و باطن نیز به هدایت الهی وروح ربانی محتاج است.آرامش جان،&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">زمین</a>ی حاصلخیز است&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;دانه های"خواست ونیاز"درآن به خوبی می روید.نیازهای به حق را دریاد&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>وند&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;آرامش جان وق<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">لب</a>&nbsp;است بکارید تا به خوبی تحقق یابند.&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>وند همراه کسی است&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;او همراه&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>وند باشد با توجه به&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>وند وخواندن نامهای اوهمراهی وپشتبانی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>&nbsp;را به سوی خودج<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">لب</a>&nbsp;کنید پس به&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>وند توجه کنید تا الهی شوید! به&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>توکل کنید.هرچه ارتباط شما با&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>&nbsp;این نیروی عظیم وخرد لایتناهی بیشتروبیشترشود آرامش ونشاط بیشتری را در خود تجربه می کنید و هر چه ارتباط شما با&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>&nbsp;محدودتر شود&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_1.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_1.html" style="color: black; text-decoration: none;">ترس</a>&nbsp;واضطراب بیشتری بر شما چیره می شود.&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>وند فرموده است"اگر مرا یاری کنید شما را یاری می کنم وقدمهایتان را استوار میگردانم"یار&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>&nbsp;بودن یعنی براساس قوانین الهی رفتار کردن،&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">گناه</a>&nbsp;نکردن، کمک به دیگران، نرنجاندن دیگران، احترام به وال<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">دین</a>&nbsp;و درواقع یار&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>&nbsp;بودن همان یاری کردن به خود است.<br><br><strong>رازدوم:ازآنچه هستید راضی باشید</strong><br>بدن و<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">سیل</a>ه&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;"></a><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>دگی است نه جوهرآن.آن قدر<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;ما انسانها با ظاهر جسمی خود مشخص می شویم یک درخت با تنه اش مشخص نمی شود.تجربیات ما باید مثل درخت به ما شکل بدهد ولی این کار را نمی کند.فقط جوهره وجودمان است&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;با شرایط محیط از بین نمی رود، شکسته نمی شود ویا درمعرض دید وبرر<a href="http://kala2kala.ir/" title="http://kala2kala.ir" style="color: black; text-decoration: none;">سی دی</a>گران قرار نمی گیرد.وجود داشتن پر معنا وپر مفهوم است.من وجود دارم، من هستم، من این جا هستم، من در&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_3.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_3.html" style="color: black; text-decoration: none;">حال</a>&nbsp;شدن هست، تنها من هستم&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;"></a><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>دگی را می سازم و..هر کدام از ما انسانها در این&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">دنیا</a>&nbsp;ما موریتی خاص داریم.باکمک به دیگران و<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_31.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_31.html" style="color: black; text-decoration: none;">مهر</a>ورزی به آنان باعث تکامل روحمان می شویم.ر<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_31.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_31.html" style="color: black; text-decoration: none;">سال</a>ت اصلی ما در این&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">دنیا</a>&nbsp;بیدار شدن و بیدار کردن است و<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;"></a><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>دگی ما به منزله یک سفراست و هدف نیست.منظور از بیداری فعال شدن در همه ابعاد وجود و همه زوایای&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;"></a><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>دگی است مانند بیداری جسمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و...خلاصه در یک کلام"بیداری الهی".<br><br><strong>راز سوم:مثبت فکر کنید</strong><br>یاد بگیرید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;احساس هایتان را از طریق افکار مثبت مهار کنید.به دقت افکارتان را زیرنظربگیرید و هنگامی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;یک فکر منفی هجوم می اورد خودتان را وارسی و به جای آن یک فکر مثبت جایگزین کنید.ذهن مثبت اوضاع مثبت را به خود ج<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">لب</a>&nbsp;می کند.به خاطر داشته باشید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;عالم به نیات ما پاسخ می دهد.<br>افکار وعقاید ما به صورت انرژی از وجودمان ساطع میشود وبه&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">جهان</a>&nbsp;بیرون راه می یابد ومحیط سعی می کند آنچه را می خواهیم به ما هدیه کند.راز توفیق آن است&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;میزان انرژی خود را در جهت مثبت و صعودی افزایش دهیم و&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;خود ودیگران همیشه بهترینها را بخواهیم.چرا&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>حتی اگر در مورد دیگران نیت بد و منفی داشته باشیم آثار مخرب آن گریبانگیر خودمان می شود.چه زیباست&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;بهترین نیات وآرزوها وافکار را<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;خود ودیگران داشته باشیم تا به اوج آرامش وشادی برسیم.<br><br><strong>راز چهارم:بر آرامش درونی تمرکز کنید</strong><br>در&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_30.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_30.html" style="color: black; text-decoration: none;">دل</a>&nbsp;توفان هم آرامش نهفته است.مهم نیست&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;درهرزمانی از روز چه اتفاقی بیفتد.هر چه مسایل به نظر مشکل وپر دردسر بیایند و هر چه قدر&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;بخواهیم کارهای زیادی را در آن واحد انجام دهیم باید فقط به خلوتگاه درون خویش برگردیم و آرامش درونی پیدا کنیم.<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;دس<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_1.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_1.html" style="color: black; text-decoration: none;">ترس</a>ی به خلوتگاه درونی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">چشم</a>هایتان را ببندید و روشنایی آرام و ملایمی را درون خود تصور کنید.این فضا جایی است&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;ضربان ق<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">لب</a>&nbsp;شما به فرمان شما آرام می تپد.به آن جا بروید واز دوردست استاد معنویتان از راه میرسد در گوشتان زمزمه می کند:"هر جا می توانید خوبی کنید در هر چه می توانید به هر شکل&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;می توانید هروقت&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;می توانید به همه اشخاصی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;می توانید و تا زمانی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;میتوانید"نور سفیدی فضای&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_30.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_30.html" style="color: black; text-decoration: none;">دل</a>تان را آرام می کند.سپس بر این آرامش حاصل شده تمرکز کنید.<br><br><strong>راز پنجم:قضاوت خود را به تاخیر بیندازید</strong><br>در این&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">جهان</a>&nbsp;هیچ&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">حادثه</a>&nbsp;ای بر حسب تصادف ودر همه وقایعی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;روی میدهند لطف و رحمت الهی نهفته است.تمام حوادث&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;ما&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_5.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_5.html" style="color: black; text-decoration: none;">پیام</a>هایی دارند&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;سبب تکامل روحمان میشوند.مثلاً شما می توانید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_5.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_5.html" style="color: black; text-decoration: none;">پیام</a>&nbsp;آن&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">حادثه</a>&nbsp;به ظاهر بد را بعد از گذشت مدت زمانی بفهمید و یا حتی ممکن است تا زمانی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>ده هستید، متوجه نشوید زیرا بسیاری از این وقایع فراسوی درک ما و جزء اسرار الهی هستند و تلاش&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;فهم حکمت<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>وند با هوش محدودمان مانند سنجش اقیانوس با پیمانه است.همچنین در ذهن الهی، از دست دادنی ای وجود ندارد واگر شما به ظاهر چیزی را از دست میدهید معا<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_30.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_30.html" style="color: black; text-decoration: none;">دل</a>&nbsp;آن شئ و یا حتی بالاتر از آن را به دست خواهید آورد و تمام این اشیاء و<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">سیل</a>ه ای&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;تکامل و&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">زیبایی</a>&nbsp;شما هستند.بیایید کاملاً بپذیریم&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;در هر موقعیت نامطلوب، نیکی پنهانی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;همه وجود دارد."ساقی هر چه ریزد لطف اوست"<br><br><strong>راز ششم:صفتهای مثبت خود را افزایش دهید</strong><br>از غیبت، تهمت و صفتهای نسنجیده درباره&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_34.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_34.html" style="color: black; text-decoration: none;">افراد</a>&nbsp;یا حوادث، حسادت، کینه، دروغ، جر وبحث کردن با دیگران و خلاصه رنجاندن دیگران به شدت پرهیز کنید.زیرا کسی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;با انجام دادن این گونه اعمال تراکمی از نیروهای منفی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">عذاب</a>&nbsp;می کشد، خودتان هستید. زمانی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;به دیگران خوبی و کمک می کنید تجمعی از نیروهای مثبت به دور خودتان فراهم می اورید و این نیروهای مثبت باعث آرامش و شادی شما می شوند.هنگامی<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;وضو می گیرید الکتریسیته های ساکن را به سطح بدن خود می اورید.آب نیز زسانا است وشما امواج الفا {امواج آرامش بخش} تولید می کنید.با کشیدن مسح سراین امواج را به کورتکس مغزانتقال می دهید و باعث می شوید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;ناحیه شلوغ ذهن آرام گیرد.با مسح پا انتقال امواج آلفا را در اندامهای پایینی سرعت می بخشید.بیشترین منطقه ای&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;در&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">کره</a>&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">زمین</a>&nbsp;امواج آلفا دارد کعبه است.زمانی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;شما نماز می خوانید و جهت&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">خانه</a>&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>&nbsp;قرار می گیرید وهفت قسمت بدن شما با&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">زمین</a>&nbsp;تماس پیدا می کند، امواجی را دریافت می کنید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;باعث آرامش شما می شوند.<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;افزایش نیروهای مثبت خود می توانید در یک وان حمام پر از آب ونمک به مدت بیست دقیقه قرار بگیرید.در بطری های رنگی آب خوراکی بریزید و به مدت دو ساعت در معرض نور شدید آفتاب قرار دهید سپس آنها را در یخچال بگذارید و در موقع لزوم بنوشید.بدون کفش وجوراب روی چمن راه بروید زیرا طبیت منبع انرژی نیروهای مثبت است.<br><br><strong>راز هفتم:به دستورات اخلاقی احترام بگذارید</strong><br>از کنجکاوی کردن در&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;"></a><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>دگی دیگران دوری کنید.از خواندن نامه های شخصی ودفتر خاطرات محرمانه دیگران و گوش دادن به مکالمات خصوصی آنها اجتناب کنید.بدون در زدن واجازه گرفتن وارد هر مکانی نشوید.سعی در اثبات درستی نظرات و عقاید خود به دیگران نداشته باشید.تلاش نکنید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;به زور افکار و عقاید دیگران را تغییر دهید، زیرا در صورت رعایت نکردن این دستورات آرامش خود را بر هم می&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>ید.به پدر ومادر خود نیکی کنید.با آنان با صدای بلند صحبت نکنید.<br>"بتی.جی ایدی"می گوید:"از زمانی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;شما به درگاه&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">خدا</a>وند دعا می کنید این دعاها به صورت شعاع های نورانی به طرف آسمان بالا می روند و فرشته ها&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;اجابت به&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_19.html" style="color: black; text-decoration: none;">زمین</a>&nbsp;می آیند ولی در میان این شعاعهای نورانی یکی از همه فوق العاده قطورتر و نورانی تر است و فرشتگان به محض مشاهده آن سریع به آن رسیدگی می کنند.این پرتو قدرتمند و خیره کننده مربوط به دعای پدر ومادر در حق شماست.دعای مادر خالصانه ترین دعاهاست.چه زیباست به وال<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="color: black; text-decoration: none;">دین</a>&nbsp;خود از صمیم ق<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">لب</a>&nbsp;احترام بگذارید ونیازهای آنان را تامین کنید زیرا&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_31.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_31.html" style="color: black; text-decoration: none;">مهر</a>&nbsp;و نیکی به آنان سبب آرامش و نشاط درشما می شود.<br><br><strong>راز هشتم:حس ها را از یکدیگرجدا کنید .</strong><br>اغ<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">لب</a>&nbsp;ما به این مسئله توجه چندانی نداشته ایم&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;حواس پنجگانه خود را از یکدیگر تفکیک و آنها را به صورت مجزا از یکدیگر حس کنیم.ذهنتان را&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;بالا بردن آگاهی حسی، پرورش دهید.امروز بر بینایی تمرکز کنید، فردا بر&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_1.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_1.html" style="color: black; text-decoration: none;">مزه</a>، روزبعد بر بویایی و...مثلاً زمانی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;در&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_3.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_3.html" style="color: black; text-decoration: none;">حال</a>&nbsp;دوش گرفتن در حمام هستید قطرات آب را روی بدن خود احساس کنید واز این<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;باعث تمیزی وآرامش شما می شود، لذت ببرید.موقعی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;در&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_3.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_3.html" style="color: black; text-decoration: none;">حال</a>&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_7.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_7.html" style="color: black; text-decoration: none;">غذا</a>خوردن هستید فقط به طمع و&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_1.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_1.html" style="color: black; text-decoration: none;">مزه</a>&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_7.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_7.html" style="color: black; text-decoration: none;">غذا</a>&nbsp;تمرکز کنید.وقتی در&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_3.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_3.html" style="color: black; text-decoration: none;">حال</a>&nbsp;ریختن چای در استکان هستید به صدای&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">ریزش</a>&nbsp;آن گوش دهید.به این ترتیب، شروع به جدا کردن تجربیات حسی تان از یکدیگر کنید و از هر کدام لذت ببرید.<br><br><strong>را<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>هم:دید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_38.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_38.html" style="color: black; text-decoration: none;">جدید</a>ی پیدا کنید</strong><br>پرهای دم طاووس رنگارنگ هستند وهنگامی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;از زاویه ای خاص به آنها نگاه می کنید درخشش و<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">زیبایی</a>&nbsp;بی نظیری دارند.خیلی از مسائل در<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;"></a><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>دگی هنگامی ارزش خود را نشان می دهند&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;از زاویه درست دیده شوند.ولی نگرشهای متشابه وکلیشه ای، دیدن این&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">زیبایی</a>&nbsp;ها را مشکل می سازد.اگر به هر مسئله ای از زاویه ای درست نگاه کنید در آن چیزهای با شکوه و<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">زیبایی</a>&nbsp;خواهید دید.سعی کنید همه چیز وهمه کس را با&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">چشم</a>های تازه ای ببینید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;از طریق عادت&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_31.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_31.html" style="color: black; text-decoration: none;">تیر</a>ه وتار نشده اند.با این روش شما می توانید ثروتهای نامحدودی را کشف کنید.به خاطر داشته باشید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;اگر از زاویه ای درست به تمام چیزها واشخاص نگاه کنید هرشخص یا هرشیء از طرف خالقتان&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;شما ارمغان و&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_5.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_5.html" style="color: black; text-decoration: none;">پیام</a><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">زیبایی</a>&nbsp;به همراه خواهد داشت.<br><br><strong>رازدهم:وسایل اضافی را از محیط&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;"></a><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>دگیتان خارج کنید</strong><br>اشیاءدرون&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">خانه</a>&nbsp;تان را لمس کنید واز خودتان بپرسید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html" style="color: black; text-decoration: none;">آیا</a>&nbsp;به این وسایل احتیاج دارم؟کتابها را از درون قفسه بیرون بیاورید وببینید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html" style="color: black; text-decoration: none;">آیا</a>&nbsp;دوباره قصد خواندن این کتابها را دارید.هرشیء یادگاری را بررسی کنید واز خودتان بپرسید:"<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html" style="color: black; text-decoration: none;">آیا</a>&nbsp;هنوزلحظه ای را&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;این شیء به یادم می آورد&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>م مهم وبا ارزش هستند؟"<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">لب</a>اسهایتان را باز کنید وتوجه کنید&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html" style="color: black; text-decoration: none;">آیا</a>&nbsp;به تمام این&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">لب</a>اسها احتیاج دارید واز آخرین باری&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;آنها را پوشیده اید چه قدر زمان می گذرد و&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_15.html" style="color: black; text-decoration: none;">آیا</a>&nbsp;دوباره تصمیم به پوشیدن آنها دارید؟بعد از این بررسی کاملی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;به عمل می اورید تمام وسایل و<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_13.html" style="color: black; text-decoration: none;">لب</a>اسهای اضافی تان را به دیگران ببخشید و یا آنها را حراج کنید.زیرا&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;هر شیء انرژی خودش را دارد واگربه کار نرود در<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">خانه</a>&nbsp;به آب راکد تبدیل می شود.همچنین جای مناسبی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;جوندگان و پشه ها می گردند.پس مراقب باشید وبگذارید انرژی آزادانه جریان یابد وآب جاری گردد.اگر&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>نه ای را نگه دارید تازه ها جایی&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;تجلی خویش نمی یابند.پس&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">برای</a>&nbsp;چرخش انرژی و پیشرفت در<a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;"></a><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" title="http://www.irannaz.com/news_cats_24.html" style="color: black; text-decoration: none;">زن</a>دگی تان وسایلی را&nbsp;<a href="http://www.irannaz.com/" title="http://www.irannaz.com" style="color: black; text-decoration: none;">که</a>&nbsp;احتیاج ندارید ازمحیط خارج سازد.</div></div> text/html 2013-11-10T19:47:02+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده ۱۷ دانستنی جنسی از مردان؟ http://moshavereee.mihanblog.com/post/49 <h1 class="mb8" itemprop="name" style="border: 0px; font-family: WebMitraBold, Georgia, Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 1.9em; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 0, 51); text-align: center;">۱۷ دانستنی جنسی از مردان؟</h1><div><br></div><h1 class="mb8" itemprop="name" style="border: 0px; font-family: WebMitraBold, Georgia, Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 1.9em; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 0, 51); text-align: center;"><br></h1><p class="lead mb8" itemprop="description" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-family: Nassim; font-size: 1.3em; margin: 0px 0px 8px; padding: 12px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""></a>اگر دختری در سنین ازدواج هستید، بهتر است مردان را بهتر بشناسید¦ شناخت روحیه مردان نه تنها مشکلات زوجین را کم می کند بلکه باعث برقراری رابطه بهتر بین آنها می شود. روانشناسانی که نقش جنسیت را در برقراری ارتباط مطالعه می کنند، این ۱۷ نکته را در مورد شناخت مردان با اهمیت می دانند.</p><div style="text-align: center; border: 0px; font-family: Nassim; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;"><br></div><div style="text-align: center; border: 0px; font-family: Nassim; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;"><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><img id="mainImg" itemprop="image" src="http://static.melateiran.com/thumbnail/2c9b51bm5ufoi86/dqb7fYvDafU+yXZzSD89ew==/2c9b51bm5ufoi86-jpg.jpg" width="280" alt="۱۷ دانستنی جنسی از مردان؟" style="border: none; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 4px 85px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></a></div><a href="http://www.melateiran.com/" title="سایت ملت ایران" target="_blank" style="border: 0px; font-family: Nassim; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; text-decoration: none !important;"><span style="font-family: Nassim; font-size: 13px; text-align: right;"></span></a><div id="news-content" class="mb16" itemprop="articleBody" style="border: 0px; font-family: Nassim; font-size: 1.3em; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; line-height: 32px;"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><br></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><br></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;">به گزارش ملت ایران به نقل از تهران کایدز ، اگر دختری در سنین ازدواج هستید، بهتر است مردان را بهتر بشناسید، شناخت روحیه مردان نه تنها مشکلات زوجین را کم می کند بلکه باعث برقراری رابطه بهتر بین آنها می شود. روانشناسانی که نقش جنسیت را در برقراری ارتباط مطالعه می کنند، این ۱۷ نکته را در مورد شناخت مردان با اهمیت می دانند.</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><br></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><br></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><a href="http://www.melateiran.com/" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none !important;"><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://static.melateiran.com/view/2c9b51bm5ufoi86/2HcZIpc7eosGG7KsFlviqN7amwZw8OWCoz1z4Ua4Isko0w7idO9zFLlQG27dC2Tc/1342270900_dbf67dbccab7e2d6bfdba887d0b2615a.jpg" alt="۱۷ دانستنی جنسی از مردان ؟ " width="267" height="347" style="border: none; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; display: block; max-width: 410px !important;"></a></a></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><br></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><br></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title="">۱ مردان در مورد احساسشان صحبت می کنند اما</a></strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">مردان ترجیح می دهند در مورد احساساتشان غیرمستقیم صحبت کنند. پس از همسرتان بخواهید برنامه اش را برای تعطیلات آخر هفته بگوید یا اینکه فکر و تصور خود را در مورد شما و اولین باری که شما را ملاقات کرده است، بیان کند. پاسخ او روشن می کند احساسش چیست و اینگونه خود را به شما نزدیک تر می بیند.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۲ مردان با کارهایشان دوست داشتن را بیان می کنند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">بیشتر مردان ترجیح می دهند احساسات و حس دوست داشتن را با انجام برخی کارها بیان کنند، مثلا وقتی وسایل خراب خانه را تعمیر یا حیاط را تمیز می کنند یا سطل زباله را بیرون می برند، دوست داشتن خود را نشان می دهند. حتی خرید کردن برای خانه و زیباسازی محیط آن هم بیانگر این است که شما را دوست دارد.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۳ مردان ازدواج را جدی می گیرند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">مردان معمولا از ابراز سریع نظر خود واهمه دارند. شواهد نشان می دهد آنها ازدواج را بیشتر جدی می گیرند ولی ممکن است مدت طولانی تری طول بکشد تا احساس خود را بیان کنند زیرا می خواهند مطمئن شوند کاری که انجام می دهند، درست است. نتایج یک بررسی روی مردان متاهل نشان داد وقتی مردی با اطمینان کامل تصمیم به ازدواج می گیرد، همه جوانب را بررسی کرده و بیشتر معیارها را مطابق میل خود می بیند. ۹۰ درصد مردان می گویند اگر قرار باشد دوباره ازدواج کنند، با همین همسرشان ازدواج خواهند کرد.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۴ او یک شنونده واقعی است</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">بیشتر ما خانم ها وقتی حرف های دیگران را گوش می کنیم معمولا با حرکات اشاره و بدن و گفتن کلماتی مثل بله یا نه یا می دانم به آنها نشان می دهیم به حرف هایشان گوش می دهیم. این اشاره ها، بخشی از نظر و درک ما را به فردی که در حال صحبت است، منتقل می کند اما این در مورد مردان صدق نمی کند. وقتی که با همسر خود صحبت می کنید و چیزی نمی گوید یا حرکتی از او نمی بینید، به معنی آن نیست که گوش نمی دهد بلکه ترجیح می دهد ساکت باشد و درمورد آنچه شما می گویید، فکر کند.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۵ مردان بیشتر عمل می کنند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">مردان روابطشان را با عمل تقویت می کنند، نه احساس. بسیاری از مردان، با انجام فعالیت هایی مانند ورزش و پیاده روی همراه همسرشان و رابطه زناشویی سعی می کنند به همسرشان نزدیک تر شوند.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۶ مردان زمانی را برای خود می خواهند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">اگرچه مردان سعی می کنند در بسیاری از فعالیت های خانواده مشارکت کنند اما همه آنها نیاز دارند زمانی مخصوص خود داشته باشند. زمانی که تنها در گوشه ای بنشینند و تفکر کنند. اگر چه مردان از انجام بازی شطرنج، باغبانی یا رفتن به باشگاه ورزشی لذت می برند اما مثل همه، گاهی دوست دارند کسی در کنارشان نباشد و به تنهایی به کارهای مورد علاقه شان بپردازند. وقتی هر یک از زوجین زمان و مکانی را برای تنهایی داشته باشند، بیشتر به هم علاقه مند خواهند شد.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۷ مردان مثل پدرانشان عمل می کنند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">اگر می خواهید بدانید مردی که قصد دارید با او ازدواج کنید چگونه مردی است و چه رفتاری دارد، به رفتارهای پدرش نگاه کنید. مردان نقش خود و رابطه با همسرشان را از پدرشان می آموزند. اگر می خواهید بدانید که چگونه با شما رفتار خواهد کرد، ببینید پدرش چه رفتاری با مادرش دارد.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۸ مردان زبان بدن را نمی دانند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">مردان کمتر درمورد زبان اشاره و حرکات بدن می دانند و تغییر لحن صدا و حرکات صورت برای آنها کمتر مفهوم دارد. همچنین ممکن است دیرتر ناراحتی زنان را که در چهره شان نمایان است یا پیام های اشاره ای و لحن صدا را تشخیص دهند، بنابراین اگر می خواهید مطمئن شوید پیام را دریافت کرده اند مستقیما آن را بیان کنید.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۹ واکنش مردان سریع تر است</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">زنان در واکنش نشان دادن به برخی امور و کارها دیرتر از مردان عمل می کنند و مدت طولانی تری برای بیان واکنش و تفکر نیاز دارند. حتی ممکن است در مقابل مردان بیشتر احساس اضطراب و استرس داشته باشند اما مردان در مقابل حوادث واکنش سریع تری نشان می دهند بنابراین وقتی هنوز می خواهید درمورد مباحث شب گذشته صحبت کنید، ممکن است همسرتان آن را از یاد برده باشد.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۱۰ مردان به قدردانی واکنش نشان می دهند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">قدردانی از همسر می تواند تفاوت زیادی در رفتارهای آنها و روابطشان ایجاد کند. مطالعه ها نشان می دهد وقتی از زحمات مردان قدردانی و به آنها ارزش گذاشته می شود، بیشتر سعی می کنند در انجام کارهای خانه و مراقبت از کودک خود را درگیر کنند و خود را تکیه گاه خواهند دانست.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۱۱ رابطه زناشویی برای مردان بسیار مهم است</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">برای بسیاری از مردان، رابطه زناشویی بسیار مهم است در حالی که برای زنان این طور نیست. برای مردان صمیمیت در روابط زناشویی بسیار رضایت بخش تر از خود رابطه زناشویی است.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۱۲ مردان دوست دارند زنان اول شروع کنند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">بسیاری از مردان دوست دارند همسر آنها شروع کننده رابطه زناشویی و مشتاق این رابطه باشد بنابراین از ابراز عشق به همسر خود خجالت نکشید و اجازه دهید که بداند شما خواهان رابطه زناشویی هستید. شروع رابطه زناشویی از سوی زن می تواند باعث رضایتمندی بیشتر زوجین شود.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۱۳ مردان همیشه مشتاق نیستند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">مردان برخلاف تصور زنان همیشه حوصله رابطه زناشویی را ندارند. مردان هم مانند زنان دچار استرس می شوند. استرس شغلی، خانوادگی و پرداختن صورتحساب ها از بزرگ ترین عوامل کاهش دهنده میل جنسی در مردان هستند. وقتی یک مرد یک بار برای رابطه زناشویی تمایل ندارد، به معنی آن نیست که برای همیشه میل و علاقه اش را به شما از دست داده است. او فقط در آن لحظه تمایلی به برقراری روابط زناشویی ندارد.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۱۴ مردان زیاد به روابط زناشویی فکر می کنند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">بیشتر مردان زیر ۶۰ سال حداقل یک بار در روز به روابط زناشویی فکر می کنند در حالی که فقط یک چهارم زنان یک بار در روز به این موضوع فکر می کنند. همچنین مردان ۲ برابر زنان درمورد روابط زناشویی رویاپردازی می کنند و جالب است که رویاهای آنها بسیار متفاوت از عملشان است. مردان درمورد روابط زناشویی نسبت به آنچه زنان فکر می کنند، جدی نیستند و تصورات آنها شبیه آنچه انجام می دهند، نیست.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۱۵ مردان، لذت بردن همسر خود را دوست دارند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">خوشحالی و شادابی یک زن برای همسرش بسیار بااهمیت است. یک مرد تا زمانی که همسرش درمورد احساسش صحبت نکند از آن باخبر نمی شود، بنابراین بهتر است احساسات و خواسته هایتان را بیان کنید. خواسته خود را صریحا بگویید، زیرا مردان طفره رفتن را دوست ندارند. اگر خواسته خود را واضح بیان کنید، نه تنها گوش می کند، بلکه از خشنود شدن شما احساس خوبی خواهد داشت.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۱۶ مردان درمورد ظاهر خود دچار اضطراب می شوند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">بسیاری از مردان در برخی موقعیت ها دچار اضطراب می شوند، مخصوصا وقتی سنشان افزایش پیدا می کند. یک مرد ممکن است در مورد جسم و توانایی های خود نگران شود. اگر می توانید، به او کمک کنید تا روش های آرام سازی را یاد بگیرد و مطمئنش کنید هنوز هم او را مانند قبل دوست دارید، در این صورت کمتر در روابط زناشویی دچار استرس می شود.</span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><strong>۱۷ مردان نیاز دارند دوست داشته شوند</strong></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"></p></a><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: 1em;"><span style="font-family: inherit; font-style: inherit; text-indent: 1em;">اگر یک مرد احساس کند از سوی همسر مورد بی محبتی قرار گرفته، ممکن است به فرد دیگری متمایل شود تا رضایت او را جلب کند. برای پرهیز از این موضوع زنان باید نیازهای عاطفی همسر خود را درک کنند و برای رفع نیازهای وی بکوشند.</span></p></div> text/html 2013-11-10T19:32:11+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده اسرار ارضای خانمها را بیاموزید http://moshavereee.mihanblog.com/post/48 <div class="item-page" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></div><div class="item-page" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/aroosi/images/aka-app//201371276060a.jpg.jpg" alt="آموزش ارضا شدن, ارضا شدن, ارضاشدن"></a></div><div class="item-page" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><br></div><div class="item-page" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></div><div class="item-page" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""></a><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title="">&nbsp;<span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; word-spacing: normal;">اسرار&nbsp;</strong></span></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a>&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خانمها</a>&nbsp;را بیاموزید</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">خانم ها، خوشحال باشید که در عصر حاضر زندگی می کنید، چرا که با نگاهی به گذشته، حدود 100 یا 50 سال پیش، نه تنها به مسئله&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a>&nbsp;جنسی زن اهمیّتی نمی دادند، بلکه محققین و دانشمندان نیز در این مورد به وضوح نظریه قطعی نداشتند! و در نگاه آنها، تنها مردها نقشی حیاتی در تولید مثل ایفاء می کردند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">البته با وجود اهمیّت به&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a>&nbsp;جنسی زنان در قرن حاضر، باز هم در مورد برخی خانم ها، زمان و چگونگی&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a>آنها شفاف نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد. طبق آخرین آمار، حدود 20% خانم ها اصلاً ارضاء نمی شوند، شاید با این آمار فکر کنید که خوشبختانه 80% آنها به درجه&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a>&nbsp;جنسی می رسند، امّا متأسفانه در همین بین هم بخش عمده ای از آنها، با خود&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a>ی به این درجه می رسند نه رابطه جنسی واقعی!</p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">در این مقاله، مبحث اصلی، کمک به&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a>&nbsp;طبیعی در حین رابطه ی جنسی برای زنان است. این مسئله را جدّی بگیرید، در زندگی زناشویی، رابطه جنسی، لذّت و ارضاء،&nbsp; نقشی حیاتی را ایفا می کند و منشأ حقیقی و اصلی بیشتر طلاق ها عدم انجام رابطه ی جنسی مناسب بین زن و شوهر است.<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; word-spacing: normal;">&nbsp;<a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><font color="#000000"><span style="word-spacing: normal;">ارضای</span></font>&nbsp;</a>جنسی چیست؟</strong></span></p><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""></a><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(255, 102, 0);"><a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a><span style="line-height: 20px;">&nbsp;</span>مردها در ظاهر به دلیل انزال، کاملاً دیده می شود، البته به ندرت این حالت در برخی زن ها نیز وجود دارد، امّا حقیقت این است که ارضاء در اکثر خانم ها قابل تشخیص نیست و به چشم دیده نمی شود.</span>&nbsp;ارضاء در خانم ها، ابتدا با مرطوب شدن دهانه و گردن رحم و دیگر اعضاء بخش تناسلی آنها شروع و بعد ادامه می یابد. دهانه ی رحم آنها تا 30 درصد باز می شود، ماهیچه و عضلات دیواره رحم، گردن رحم و خود دهانه بطور متناوب منقبض و منبسط می شوند. مطالعات نشان داده است که زمان رسیدن به اوج لذّت در خانم ها متفاوت است، برخی زمان زیادی باید بگذرد تا ارضاء شوند و در مقابل بعضی نیز خیلی زود ولی چندین بار در طی یک رابطه ی جنسی، ارضاء می شوند. (این درحالیست که یک مرد معمولاً ظرف تنها چند دقیقه یا بیشتر به درجه ی انزال می رسد)<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(255, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; word-spacing: normal;">&nbsp;یکی از موانع اصلی رسیدن به اوج لذّت در زنان، کنترل مستقیم رابطه جنسی توسط مرد است،</strong></span>&nbsp;در بیشتر مواقع، نحوه ی اجرای مراحل رابطه جنسی و دخول بر اساس آن چیزیست که مرد لذّت می برد و تحت اختیار اوست. البته زن نیز در این بین از رابطه جنسی لذّت می برد ولی این نشانه ی رسیدن به درجه ی ارضاء کامل نیست. مرد به محض انزال می تواند دست از ادامه ی رابطه جنسی بردارد و این زن است که به زمان بیشتری نیاز دارد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; word-spacing: normal;">تفاوت های ارتباطی بین زن و مرد ( 1 )</strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(255, 102, 0);">اولین راه حل اصلی برای اینکه خانم ها به اوج لذّت و ارضاء برسند، این است که از مرد بخواهد، آهسته تر مراحل رابطه جنسی را پیش ببرد.</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">در این بین خود زن نیز می تواند با دخالت خود، روال را به نفع خود آرام تر کند. می توانید خود، کنترل اوضاع را بدست بگیرید. جالب است بدانید که اکثر مردها این حالت را بیشتر دوست دارند و جذابیت بیشتری برای آنها خواهد داشت.البته خود زن می تواند آن روش و حالتی که دوست دارد و بیشتر از آن لذّت می برد را از همسر خود درخواست کند. دقیقاً این موضوع را بگویید که اگر وی سریع و خیلی زود زمان ارتباط جنسی را تمام کند و خود، تنها به درجه ی انزال برسد، شما لذّتی نخواهید برد. البته لازم به ذکر است که علی رغم آگاهی کم بیشتر مردها درباره ی چگونگی و زمان ارضاء خانم ها، خود آنها حقیقتاً مایلند که زن نیز ارضاء شود و همچون خود، نهایت لذّت را از این رابطه ببرد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">اگر روش رابطه جنسی همسرتان با سرعت، خشن و دردآور است، از او با کلماتی محبت آمیز و عاشقانه بخواهید که آرامتر پیش رود تا شما هم ارضاء شوید.<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">شما نیز می توانید همسرتان را در این راه همراهی کنید، با تحریک اندام تناسلی در حین عمل دخول، زمان رسیدن به ارضاء را کمتر کنید، از همسرتان انتظار نداشته باشید که در حین دخول این کار را برای شما انجام دهد، چرا که او تمرکزش را در&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a>&nbsp;خود گذاشته است. طبق آمار در 20 تا 30 درصد مردها، به دلیل عدم کنترل و درنتیجه انزال زودرس، ناخواسته مجبورند که شما را در همان حالت و در حین رسیدن به اوج ارضاء، رها کنند، که خود عاملیست ویران کننده در روابط زناشویی و البته که خود مردها نیز از این حالت ناراضی و ناراحت هستند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(255, 102, 0);">اختلالات جسمی و روحی، یکی از دلایل انزال زودرس در مردهاست.</span>&nbsp;</strong>مردهایی که تجربه ی کمی در روابط جنسی دارند، به دلیل هیجانات و شهوت بیش از حدّ دچار این حالت می شوند. استرس، نگرانی، افسردگی، و ... نیز خود، می توانند عواملی مهم در اختلال در عملکرد رابطه زناشویی و انزال زودرس باشند. خانم ها باید بدانند که اگر در حین عمل رابطه جنسی با وجود اینکه از همسرتان خواسته اید آرامتر مراحل را پیش ببرد، با انزال زودرس و در نتیجه عدم&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a>&nbsp;خود روبرو شدند، عصبی نشوید و وی را محکوم نکنید، بهتر است به دنبال عامل روحی یا جسمی در او باشید، چرا که باور کنید، برای مرد هیچ چیزی بدتر از این نیست که نتواند معشوقه و طرف مقابل خود را ارضاء کند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">به جای غر زدن و محکوم کردن، از پیش از زمان ارتباط جنسی، با سخنان عاشقانه و تسکین دهنده در مورد رابطه ی مستحکم و رویایی خود صحبت کنید و ذهن و روح وی را آرام کنید، صحبت و بحث در مورد مشکل اصلی (زودانزالی) در مواقعی که زود انزالی مرد شما منشاء روحی، استرس، ... داشته باشد اوضاع را بدتر می کند. در مقابل خیلی از مردها نیز با تکنیکی خاص، می توانند طرف خود را به اوج لذّت جنسی و درجه ی ارضاء برسانند، به طوری که در حین عمل دخول، 20 تا 30 ثانیه دست از آن می کشند، نفسی عمیق می کشند و دوباره شروع می کنند، شاید این عمل برای مرد کمی ناخوشایند باشند، امّا کمک شایان توجّهی در کنترل انزال زودرس در آنهاست.</p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">با این کار شما نیز فرصت دارید که به خود برسید و بر ارضاء و دستیابی به اوج لذّت خود در حین مراحل دست یابید.در یک مطالعه در اروپا بعد از نظرخواهی از عده زیادی از زنها لیستی از مواردی که آنها بعد از رابطه جنسی و ارگاسم دوست دارند برایشان انجام شود، تهیه شده است. باید&nbsp; توجه داشت که گروههای مختلف&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خانمها</a>تمایلات متفاوتی داشته و حتی ممکن است چیزهای موردعلاقه عده ای در این لیست وجود نداشته باشد، به عبارت دیگر موارد زیرقابل تعمیم به کل جامعه زنان نیست.<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; word-spacing: normal;">&nbsp;درآغوش گرفتن</strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(255, 102, 0);">تقریبا" همه&nbsp;<a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""></a><a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خانمها</a>&nbsp;دوست دارند که بعد از رابطه جنسی، توسط مرد درآغوش گرفته ونوازش شوند.</span>&nbsp;در آغوش گرفتن و حلقه کردن دستها بدور زن و نوازش او احساس بسیارخوبی به زن می بخشد. حتی اگر بسیارخسته شده اید و دیگر انرژی برای ادامه دادن ندارید، دستهایتان را بدور او حلقه کرده چندکلمه محبت آمیز به او بگویید و بعد بخوابید!<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; word-spacing: normal;">هیچگونه تماس جسمی و عاطفی را دوست ندارند</strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">درمقابل گروه قبل، عده قلیلی از زنها هم هستند که بعد از پایان رابطه جنسی، دیگر هیچگونه تماس جسمی و عاطفی را دوست ندارند. این افراد اظهار می کنند که آنها بقدری تحریک شده اند که بعد از آن هرگونه تحریک دیگری برایشان لذتی نداشته و عذاب آور خواهدبود.</p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">البته این خواسته هرگز به معنی سرد مزاجی این زنها نیست. آنها فقط دوست دارند مدت کوتاهی باخودشان تنها باشند، پس آنها را درک کنید. در برخورد با این زنها باید بعد از انجام رابطه جنسی از آنها بپرسید:«عزیزم حالت خوبه؟ آیا همه چیز مرتب است؟ یا آیا چیزی احتیاج نداری؟» و بعد از ابراز خوشنودی ازانجام مقاربت با او، زن را نیم ساعتی تنها بگذارید تا استراحت کند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">قلب، دوست داشتن، عشق، محبت<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(128, 0, 128);">صحبت کردن</span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(255, 102, 0);">هرچند اکثر مردها بدنبال رابطه جنسی خسته شده و یارای انجام هیچکاری را ندارند ولی گروهی از زنها دوست دارند که بعد از رابطه جنسی کمی صحبت کنند.</span>&nbsp;در این مواقع فقط باید گوش خود را به او بسپارید! اگرخوش شانس باشید او به شرح آنچه گذشت و احساسش از رابطه جنسی با شما می پردازد. اما مواظب باشید که در بین صحبتهای او صدای خوروپف شما بلند نشود!<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;">&nbsp;همه مردها بعد از ارگاسم دوست دارند کمی بخوابند، این امرکاملا"طبیعی است. ولی به شریک جنسیتان هم توجه داشته باشید واجازه دهید او در کنارشما باشد، تا این تصورپیش نیاید که شما فقط به فکر خودتان هستید. در آخر، می توانند با مطالعه در کتابهاو مأخذهای جدید، بر آگاهی خود بر چگونگی درجات و حالات&nbsp;<a href="http://aroosi.akairan.com/marriage/zanashooi/20121127144825.htm[address]" style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ارضای</a>&nbsp;زناشویی بیافزایید.<br style="margin: 0px; padding: 0px; word-spacing: normal;"><span style="margin: 1.2em 0px; padding: 0px; line-height: 3.8em; word-spacing: normal; color: rgb(128, 128, 128);">منبع :ایرانیان شاد</span></p></div><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">گردآوری راهنمای ازدواج آکا</p> text/html 2013-11-10T19:30:21+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده دانستنی های جالب جنسی http://moshavereee.mihanblog.com/post/47 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید اثر آرامش بخشی رابطه جنسی 10 برابر بیش از والیوم است !&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید 3 درصد خانم ها هنگام برقراری رابطه جنسی به امور خانه داری فکر میکنند!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید مردان هر 7 ثانیه یک بار به موضوعات جنسی فکر میکنند!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید در ازای هر صفحه اینترنتی پنج صفحه پورنوگرافی موجود میباشد !&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید عده ای از افراد با ایجاد خفگی در خود به خشنودی جنسی میرسند و گاه جان خود را در این راه از دست میدهند !&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید عده ای از افراد به منظور خشنودی جنسی حاضر به قطع یکی از اعضای بدن خود میشوند و عمرانه ناقص العضو میمانند !&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید بعضی افراد با خردسال نمایی و پوشیدن پوشک و لاستیکی و تظاهر به بچه بودن به خشنودی جنسی میرسند !&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید ارتباط جنسی از نظر فعل و انفعالات شیمیایی در بدن تاثیری مشابه با مصرف زیاد شکلات دارد؟!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید در نیم ساعت ارتباط جنسی 200 کالری میسوزانید؟!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید درکالیفرنیا برقراری رابطه جنسی از راه دهان ممنوع میباشد؟! .&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید درآیداهو چنانچه پلیس مشکوک به اتوموبیلی که سرنشینان رایطه جنسی دارند گردد قبل از نزدیک شدن باید بوق و یا چراغ زده ، سه دقیقه مکث کرده و آنگاه از سمت عقب اجازه نزدیک شدن دارد ؟!.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید درماساچوست برقراری رابطه جنسی که در آن زن روی مرد قرار گیرد غیر قانونی است؟! .&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید درمی سی سی پی زندگی با کسی و برقراری رابطه جنسی با فردی غیر از همسر غیر قانونی است ؟! .&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید درنوادا برقراری رابطه جنسی بدون استفاده از کاندوم غیر قانونی است؟!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید دراوکلاهاما برقراری رابطه جنسی قبل از ازدواج غیر قانونی است ؟!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید دراورگان هیچ مردی اجازه فحش و نفرین در هنگام رایطه جنسی با همسرش ندارد؟!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید دراوکلاهاما برقراری رابطه جنسی از راه دهان یک سال زندان و یا 2500$ جریمه دار؟!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید دراورگان گفتن الفاظ رکیک از ناحیه شوهر در گوش همسر در هنگام برقراری رابطه جنسی غیر قانونی است؟!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید دررود آیلند برقراری رایطه جنسی قبل از ازدواج غیر قانونی است ، لیکن چنانچه مجرمین دستگیر شوند تنها 10$ جریمه میشوند ؟!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید درویرجینیا برقراری رابطه جنسی در ماشینی که چراغش روشن باشد غیر قانونی است؟!&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">آیا میدانید در واشنگتن برقراری رابطه جنسی با دختر باکره مقایر با قانون است؟!&nbsp;</span> text/html 2013-11-10T19:09:57+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده اهمیت مشاوره در حل مشکلات دانش آموزان http://moshavereee.mihanblog.com/post/46 <font face="times new roman, times, serif" size="4"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">انسان تنها موجودی است که با همنوعان خود به تبادل نظر می پردازد و برای شناخت و حل مشکلات خود با آنان مشورت و از راهنمایی آنان استفاده می کند. راهنمایی ومشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده وآنان با کسانی که مورد قبول و اعتمادشان بوده مشورت می کرده اند. با توسعه علوم انسانی و رشد علوم رفتاری به راهنمایی و مشاوره به عنوان شاخه ای مستقل از علوم رفتاری توجه شد. امروزه راهنمایی و مشاوره به صورت حرفه ای یاورانه برای کمک به افرادی است که در رشد، سازگاری، تصمیم گیری، روابط خانوادگی، مهارت های اجتماعی و شیوه زندگی مشکلاتی دارند ومشاوره به این افراد کمک می کند تا راه حل مناسبی برای مشکلات بیابند.</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">اهمیت مشاوره و مشورت در دین مقدس اسلام نیز مورد توجه ائمه اطهار و بزرگان دین قرار گرفته است .&nbsp;</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">بشر امروز در یک دوره پیچیده زندگی می کند، یکی از مشخصات این دوره، تخصصی شدن مسائل و وابستگی افراد به یکدیگر جهت استفاده از تخصص آنها برای تداوم یک زندگی متعادل است. لذت بردن از زندگی شخصی و رشد و تعالی شخصیت، شکوفا نمودن استعدادها و ارضای نیازها، اعم از نیازهای اولیه جسمانی، نیاز به امنیت و آرامش ، نیاز به تعلق نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن ، نیاز به احترام و نیاز به شکوفایی در دنیای امروز فرایند ساده ای نیست، در تمام این مراحل به مشاور و مشاوره نیاز است .</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">وظیفه نهاد آموزش و پرورش، در آماده کردن دانش آموزانی که نیروی انسانی فردا تلقی می شوند، برای مواجهه و سازگاری با مقتضیات قرن بیست و یکم که از حساسیت ویژه ای برخوردار است بسیار حساس و سنگین است. اضطراب ، افسردگی ، سو» مصرف مواد مخدر، رفتارهای نابهنجار، مشکلات تحصیلی، گرایش ارتباط با جنس مخالف از عمده ترین مشکلات روانی اجتماعی دانش آموزان است، به طوری که بیش از 32درصد دانش آموزان از نوعی مشکل اجتماعی روانی رنج&nbsp; می برند.</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مشکلات دانشآموزان، زنجیره ای از عوامل فردی و اجتماعی است که نیازمند دیدی جامع نگر و نظام مند به استعدادها و توانایی ها و علائق، شخصیت، ساختار و وضعیت خانواده و سایر متغیرهای محیطی است. مشاور مدرسه با آگاهی از ارتباط تنگاتنگ مشکلات تحصیلی با زمینه های روانی - اجتماعی دانش آموزان، با استفاده از متون و روش های راهنمایی و مشاوره از طریق شیوه های مختلف فردی، گروهی و خانوادگی به دانشآموزان کمک می کند تا با بررسی های همه جانبه مشکل بتوانند راه حل یا راه حل های مناسب را انتخاب و برای اجرای آنها برنامه ریزی نمایند و در نهایت عملکرد دانش آموزان در ابعاد مختلف بهبود یابد.</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">اهداف آموزش وپرورش زمانی تحقق خواهند یافت که برنامه ها و محتوای آموزشی با توجه به نیازها وامکانات دانش آموزان تهیه و اجرا گردند. ازطریق «خدمات راهنمایی و مشاوره» می توان توانایی ها ونیز محدودیت های دانشآموزان را شناخت و از امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد.&nbsp;</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مشاور تحصیلی با شناخت دانشآموزان در زمینه های گوناگون می تواند آنان را به رشته های تحصیلی مناسب راهنمایی کند و آنان را در حل مشکلات یاری دهد. گرچه آشنایی معلم با فنون راهنمایی تدریس و عملکرد او را موثر و پربار می سازد، ولی معلم به تنهایی نه می تواند و نه فرصت دارد به تمام مسائل و مشکلات روانی و خانوادگی و تحصیلی دانش آموزان رسیدگی کند و برای هر کدام راه حل ارائه دهد. از این رو، مشاور تحصیلی با همکاری معلم وخانواده و مسئولان مدرسه می تواند دانش آموزان را در جهت رفع مشکلات تحصیلی و خانوادگی و روانی و تامین ثبات عاطفی یاری دهد و نهایتا نیل به اهداف آموزش و پرورش را ممکن سازد.</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">راهنمایی کودکان ونوجوانان و بزرگسالان یک فراگرد بسیار مهم و استثنایی در حل مشکلات و معضلات این طبقات سنی می باشد. ضرورت مشاوره و راهنمایی قبل از هر چیز دیگر، در رابطه با حرفه و شغل و مخصوصا در نظام جدید آموزش و پرورش مطرح می باشد.</span></font> text/html 2013-11-07T12:31:18+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده بحران خودکشی http://moshavereee.mihanblog.com/post/44 <p style="font-family: 'Droid Arabic Naskh'; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; color: rgb(9, 9, 9); line-height: 24px; text-align: right;"><font size="2">آیا تاکنون با پیشامدهای ناکام کننده ای در زندگی مواجه شده اید، طوری که دلتان بخواهد به همه چیز خاتمه دهید؟ آیا تاکنون مرگ به عنوان راه حلی بهتر از مبارزه با زندگی برایتان مطرح شده است؟ بسیاری از مردم در دوره ای از زندگی خود به مرگ فکر کرده اند ولی تعداد بسیار کمی از آنها واقعاً به خودکشی عمل می کنند<span id="more-585" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>. بحران خودکشی تجربه ای مغشوش کننده ، دردناک و سخت است. برای بیرون آمدن از بحران خودکشی ، تعیین عوامل ایجاد کننده بحران ، فهم احساسات شخص خودکشی کننده و مواجهه با افکار خودکشی گرا مسائل بسیار مهم و اساسی هستند.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">چه چیزی به بحران خودکشی منجر می شود؟</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;">یک بحران خودکشی معمولاً توسط یک تجربه آسیب زا و یا مجموعه ای از تجارب که احساس ارزشمندی شخص را پایمال می<br style="margin: 0px; padding: 0px;">کنند، ایجاد می شود . این تجارب شامل یک فقدان اساسی ، ناکامی در نیل به اهداف شخصی و یا مشکلات شخصی دراز مدت می باشند. زمانی که نظام مقابله ای شخص قادر به رویارویی با تجارب منفی زندگی نباشد ، افسردگی و یأس ناشی از آن می تواند شخص را به افکار خودکشی آسیب پذیر نماید.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">احساسات شخص خودکشی کننده</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;">عموماً شخص در معرض خودکشی به دلیل احساس بیگانگی از تعاملات اجتماعی کناره گیری می کند . او در پس انبوه جمعیت احساس انزوا و تنهایی می نماید . نیروی لازم برای عملکردهای روزانه کاهش می یابد . احساس خستگی و نوسانات خلقی ایجاد می شوند. خواب، خوراک و عادات مراقبت از خود از نظم معمول خارج می گردند . شخص ممکن است بدلیل سخت و غیر قابل تحمل بودن الزامات زندگی از خوردن خودداری کند ، در خواب مشکل داشته باشد ، کلاس درس یا کار خود را فراموش کند و از آرایش ظاهری خود غفلت نماید. عواطف خشم، آسیب و غمگینی احساس ناامیدی و درماندگی فرد را در بر می گیرد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">شیوه های مواجهه با افکار خودکشی</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;">در زیر چند راهبرد جهت مواجهه با معمای بحران خودکشی ذکر شده است . نکته کلیدی برای پیشرفت از طریق این حالت،<br style="margin: 0px; padding: 0px;">برقرار کردن رابطه با یک شخص و مشارکت در یافتن راههای جایگزین جهت (توجیه) زندگی (زنده ماندن) است.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">١) ترسها، ناکامی ها و نگرانی های خود را با والدین ، دوست، همسر، استاد، مشاور یا یک روحانی در میان بگذارید . اگر شما راه حلی برای مشکلات ندارید به این معنی نیست که برای آن مشکلات دیگر هیچ راه حلی وجود ندارد . ابراز افکار و احساساتتان آغاز کننده فرایندی است که از طریق آن نیرو، امید و احساس ارزشمندی مجددًا ایجاد شده و به کشف راه حل های دیگر جهت حل و فصل بحران منجر می گردد. اگر افکار خودکشی پیش از چند روز طول کشید، کمک حرفه ای و تخصصی الزامی خواهد بود.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">٢) آنچه را که موجب ناراحتی شما می شود بطور مشخص بنویسید . علاوه بر این، چگونگی رویاروییتان با مشکلات را معین<br style="margin: 0px; padding: 0px;">کنید. با مشخص کردن آنچه جهت مقابله با یک موضوع خاص انجام می دهید ، دریچه ذهن خود را برای راه حل های دیگر باز می گذارید.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">٣) افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنید . اگر شما بطور دائمی درباره نقائص ، تقصیرها و بدبیاری های زند گی خود تعمق<br style="margin: 0px; padding: 0px;">و تفکر نمائید، خود پنداره و نگرشی منفی در مورد آینده را درونی خواهید کرد . تمرکز بر اسنادها ، توانایی ها و مشارکت های شخصی مثبت ، نگرشی متعادل در مورد خود و توانایی هایتان ایجاد خواهد کرد . در بعضی اوقات جهت ایجاد احساس بهتر با خودتان حرف بزنید.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">۴) کسانی را که در صورت کشتن خودتان زندگی آنها آسیب خواهد دید ، مشخص کنید . تعیین اینکه آیا کسی در زندگی<br style="margin: 0px; padding: 0px;">خود به شما نیازمند است ، کاری سخت است . به هرحال، ما همه در شبکه های اجتماعی درگیر هستیم و در هر لحظه از زمان شخصی وجود دارد که رابطه ای معنی دار با شما داشته باشد. در نظر داشته باشید که شما به حساب می آئید (برای دیگران مهم هستید)، ارزشمندید و استحقاق این را دارید که چیزها را بهتر سازید.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">زندگی در دوره هایی از زمان سخت می گردد ، همه فراز و نشیب دارند . یک بخش از خوبی زندگی در این است که شما<br style="margin: 0px; padding: 0px;">امیدوارید فردا بهتر از دیروز خواهد بود.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">اگر شما از افسردگی ، ناامیدی و افکار خودکشی در رنج هستید ، مطمئن باشید که مراجعه به متخصصین بهداشت روانی برای شما بسیار کمک کننده خواهد بود.</font></p><p style="font-family: 'Droid Arabic Naskh'; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; color: rgb(9, 9, 9); line-height: 24px;"><font size="2">ترجمه :مجید محمودعلیلو</font></p><p style="font-family: 'Droid Arabic Naskh'; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; color: rgb(9, 9, 9); line-height: 24px;"><font size="2">کارشناس دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکار مرکز مشاوره دانشگاه تهران</font></p> text/html 2013-11-07T12:13:12+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده به یاد دوست - که یادش عزیز باد http://moshavereee.mihanblog.com/post/43 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/425/1272507/Recovered_JPEG_864.jpg"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">به یاد دوست - که یادش عزیز باد -</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">چند وقتیه که گرفتاریهای روز مره زندگی نظم &nbsp;رو از کارهای عادیم گرفته . برا همینه که نمیتونم سری به دل نوشته هام بکشم و دمی رو با شما عزیزان به گرمی سر کنم ......خلاصه ببخشید .</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">همه یه جورایی درد درونی داریم با شکلای مختلف! یکی عاشقه یکی درد کنکور داره یکی حوصلش سر رفته ، از بقیه از خودش ..........</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">شاید باورتون نشه بعضیا هم درد بی دردی دارن ! خدا شفاشون بده</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">اما تا کی ؟ تا کجا ؟</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">یه دوستی داشتم ( مراجعه کننده بود ، من به اونایی که میان درد دل میکنن یا راهکار میخوان میگم دوست ) میگفت : تا همیشه ، تا خود جهنم ! جدی جدی میگفت . به درد عادت کرده بود . معتاد شده بود . یه جورایی با درد نئشه میشد حال میومد .</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">من قبول ندارم . چون همه همیشه درد داریم . باید این درد ها رو درمون کرد و رفت سراغ دردهای بالاتر ، چون اگه دردای بالاتر رو نفهمیم خودش یه درده.......</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">بعضیامون تا آخر عمر مزه دردای واقعی رو نمیچشیم . پس بید حرکتی کرد و دست به درمان زد تا برسیم به کمبودهای اصلی</p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><br><br><br></span> text/html 2013-11-07T12:10:33+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده سر نخ http://moshavereee.mihanblog.com/post/42 <p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/425/1272507/1532726551086668174.jpg"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">فعلا میتونم همین رو بگم که&nbsp;مشکلات رایج جوانان و نوجوانان چند رقمه&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">اول : مشکلات بوقیییییی و خاک بر سری . البته شاید یکی بگه اینا که مشکل نیست!؟ این جور آدما باید برگردن مطلب اول رو بخونن و یه نکاهی به فهمشون از هدف زندگ بندازن و دعا کنن که خدا درد بده .</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">&nbsp;با عرض معذرت این مشکلات هم چند جوره : خود ارضایی ، رابطه خلاف با دختر و زن ، گی و همجنس خواهی ، عضو &nbsp;خواهی و ........و اثر ها و ضرر های مختلفی هم دارن که بعدا میگم</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">دوم : مشکلات هویتی و هدفمندی : ذهنتون نره سراغ یارانه ها . منظورم خیلی از جوونا ست که حیرونن و نمیدونن برا چی زنده ان . حتی یکیشون که چند بار خود کشی کرده بود و جون در کرده بود میپرسید برا چی باید زنده باشم . نمونه ساده ترش آدمایی ان که هر روز رشته و شغل عوض ئمیکنن و بدشون هم نمیاد که مفت مفت روزگار بچرخه ! نمونه بدتر این بی هدفا که اتفاقا خیلی هم احساسی هستن این فرقه های جدیده مث شیطان پرستها ، رپ ر ها و کلا اینا که خیلی موسیقی گوش میدن !</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">سوم : افسردگی ها.....&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">دیگه خسته شدم بقیش بماند برا بعد</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">&nbsp;فقط اینو بگم که این سه تا در واقع سه جور مشکل بی ربط نیستن بلکه سه مرحله مشکلات یه جوون هستن&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">راستی تا نرفتین اینم بگم گه ئاینا راه حل تضمینی دارن و نکنه با حرفای من کلا نا امید بشین&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">یادم نیست تاحالا تو این زمینه دقیقا به چند نفر کمک کردم که به لطف خدا ترکیدن !!!! یعنی ترک کردن یا اصلاح شدن ، شاید حدود 500 نفر یا بیشتر جواب داد..........</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">فعلا&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;">یا علی</p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><br><br><br></span> text/html 2013-11-07T12:06:46+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده نیاز واقعی یک نوجوان ، شهوت یا عاطفه ؟؟ http://moshavereee.mihanblog.com/post/41 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><div style="text-align: center;"><a href="http://moshavereee.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/425/1272507/3908577693224623439.jpg"></a></div><font size="2"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">&nbsp;مرحله نوجوانی زیباترین مرحله شکوفایی استعداد های انسان است .مرحله ای که هم پر &nbsp;از خاطرات کودکی است و هم تشنه تجربه و فعالیت .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">&nbsp;اگر کسی رشد کودکیش و وضع خانوادگیش طوری که باید و شاید آرامش خاطر او را تامین نکرده باشد در سن نوجوانی به صورت عجیب وشدیدی از وضع خود ناراضی و شاکی شده و دنبال شخصیت و هویت جدیدی میگردد . دنبال جائی است که سابقه اورا نشناسند یا گذشته اش را نادیده بگیرند تا بتواند خودش را آن طور که میخواهد نشان دهد ن آن طور که هست . این عواطف سرکش و شدید ، این علاقه ها و نفرت ها کشش جنسی را هم به دنبال خود میکشاند و برای ر سیدن به لذت و به تعبیر بهتر برای دوری از درد ها ورنج ها خود را به لذت کوتاه شهوت وا میدارد . خیلی دقت کنید : پس از یک ارضاء شهوت &nbsp;تا لحظاتی یک آرامش نسبی دارد اما بعد از رویارویی دوباره با واقعیات زندگی دچار یک شکنندگی عاطفی شدید میشود و میبیند که &nbsp;تحملش کمتر از گذشته شده و همینطور .....هر سری از واقعیت فاصله گرفته و نه او حوصله قبول واقعیات و شرایط را دارد و نه محیط پیرامونش او را درک میکنند . هرچه &nbsp;هم جلوتر میرود برگشت و تن دادن به واقعیت برای این نوجوان عزیز سختتر وسختتر میشود .&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;چند مثال :&nbsp;یک نوجوان از غرب کشور بود که متاسفانه به خودارضائی مبتلا بود . در بررسی اولیه معلوم شد که علاوه بر ارتباط ضعیف با خانواده ، هر وقت نمره کمی در درسهاش می آورد دست به خود ارضائی میزد . در واقع عامل عصبی و تلخی رویاروئی با واقعیت او را تحریک میکرد و حس این کار ناپسند را در او ایجاد مینمود . در این مورد او را توجیه کردم که اساسا تا چه حدی باید به درس اهمیت داد و ما چه کارهای مهمتر از درس داریم . و متاسفانه خانواده اش او را تک بعدی بار آورده بودند که درس براش مهمترین کار زندگی شده بود .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">&nbsp;نوجوان دیگری نیز به علت اختلاف با پدرش که هرچند مذهبی بود اما سخت گیر و غیر قابل انعطاف بود ، بعد از هر بار درگیری یا سراغ کیسه بکس میرفت و آنقدر ضربه میزد تا آرام میشد یا سراغ خود ارضائی میرفت .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">یک نفر هم از شمال بود که به خاطرکمبود عاطفه سراغ دوس دختر رفته بود و او هم با پسر دیگری مرتبط بود . بقیه قصه معلومه........</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">یا موردی که به علت فوت پدر و جای خالی مردی که به او تکیه کند متاسفانه به خود ارضائی و بعد از آن به " گی " و همجنس بازی &nbsp;و مفعول شدن گرایش پیدا کرده بود ...که البته با رااهکارهائی &nbsp;که به او داده شد وضعیتش بهبود نسبی یافت و هنوز هم لنگان لنگان مشغول انجام آن راهکار هاست .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">و ده ها و صدها مورد مشابه دیگر &nbsp;که برخی با همت خود بعد از اینکه راهکارهائی متناسب با شرایط خود گرفتند &nbsp;ای گناه شوم را کنار گذاشتند و کم کم سبک زندگی خود را عوض کردند و مواردی هم هنوز درگیر گناه و درصدد توبه هستند .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">&nbsp;نظر شما عزیزان چیست ؟؟ کمبودهای عاطفی چقدر در انحراف اخلاقی مؤثر است ؟</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">&nbsp;و اساساً باید به این انحرافات به چشم مشکل جنسی نگاه کرد و حل &nbsp;آن را در ازدواج یا صیغه یا دختر بازی و .. دید یا این مشکلات ریشه در کمبود های عاطفی و رنج های روحی دارد و درمان آن هم به روش دیگری است ؟؟؟</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">&nbsp;منتظر نظرات شما هستم .</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2">&nbsp;تا بعد......</font></p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.890625px;"><font size="2"><br></font><br><br></span> text/html 2013-10-03T18:33:26+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده مشاوره و حل مشکل جوانان http://moshavereee.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;"><font color="#3366ff">دوستانی که در هر موردی دچار مشکل شدن و احتیاج به مشاور دارن حتما با من تماس بگیرن منم تمام سعی ام رو میکنم تا بتونم مشکلش رو حل کنم</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#3366ff">هر کاری داشتید نظر بدید و شماره تماس یا ایدی ایمیل تون رو بدین تا بتونم با شما تماس برقرار کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#3366ff"><br></font></div> text/html 2013-10-01T07:04:03+01:00 moshavereee.mihanblog.com محمد مهدی نوریزاده مشاوره و حل مشکل جوانان http://moshavereee.mihanblog.com/post/37 <font size="3" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>سلام دوستان عزیز&nbsp;</b></font><div><font size="3" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>خواشا با نظرات گرمتون به من کمک کنید که در مورد کدوم مشکلات بیشتر تحقیق کنم و دربارش تو وبلاگ توضیح بدم</b></font></div><div><font size="3" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>از دوستان عزیز کمک میخوام&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>منتظر نظرات گرمتون هستم</b></font></div>